AUTO CLICK 2.2 Download

 

Tải xuống phần mềm tự động nhấp chuột để tự động nhấp vào nút chuột trái với phím tắt. Tải xuống và cài đặt Auto Clicker và để cho Phần mềm nhấp chuột và cho các ngón tay của bạn một số phần còn lại. Bắt đầu / dừng chuột con trỏ chuột tự động với một phím tắt toàn bộ hệ thống duy nhất.

Cửa sổ chính của Auto Clicker Cửa sổ chính của Auto Clicker cho phép cấu hình các tùy chọn khác nhau cho Auto Clicker. Bạn có thể định cấu hình độ trễ hoặc khoảng thời gian giữa các lần nhấp chuột, có thể xác định số lần nhấp chuột được tự động, Phím tắt của bàn phím để Bắt đầu / Ngừng nhấp chuột tự động.

Auto Clicker cũng cho phép cấu hình Interval / Delay trong Mouse Clicks trong các giá trị của Milli Seconds, Seconds và Minutes. Ngoài tùy chọn cấu hình, Auto Clicker cũng hiển thị số lần nhấp chuột tự động.

Tải xuống phần mềm tự động nhấp chuột được cung cấp miễn phí để dùng thử. Bạn có thể dùng thử miễn phí tối đa 20 lần và sau đó bạn phải đăng ký bản sao của mình để tiếp tục sử dụng Phần mềm. Tất cả các bản cập nhật trong tương lai cho ứng dụng đều miễn phí. Đăng ký bản sao của Auto Clicker Now bằng cách thanh toán bằng $ 5.00 Chỉ bằng cách nhấp vào nút Registration Key trên màn hình chính của Auto Clicker bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal. Hãy liên hệ với chúng tôi trong trường hợp bạn muốn có bất kỳ tính năng tương đối nào trong Tiện ích Phần mềm và làm cho quá trình nhấp chuột tự động dễ dàng hơn và hữu ích hơn

 
© Copyright Auto Click 2.2